licencje.polsat.pl

Polityką dotyczącą plików cookies (dot. strony licencje.polsat.pl)

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony licencje.polsat.pl. W przypadku poszczególnych systemów operacyjnych lub platform zakres zbieranych cookies może różnić się od siebie, co zostało dokładniej opisane w dalszej części polityki cookies. Niniejsza polityka wyjaśnia i informuje użytkowników serwisu Telewizji Polsat na jakich zasadach dane przekazywane przez użytkownika za pomocą plików cookies są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77, 04-175 Warszawa („Polsat”).

Co to są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w serwisach Telewizji Polsat w tym. m.in. ramach strony licencje.polsat.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które strona licencje.polsat.pl zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Plikami cookies stosowanymi na stronie licencje.polsat.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć wykorzystując ustawienia - NARZĘDZA - OPCJE INTERNETOWE - PRYWATNOŚĆ - USTAWIENIA. Blokowanie wszystkich plików cookies (zaznacza się to na suwaku w polu USTAWIENIA). W przeglądarce Firefox przez modyfikację ustawień - OPCJE - PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Telewizję Polsat. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym.

W przypadku strony licencje.polsat.pl na takich urządzeniach jak komputer, urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

Jakie cookies stosuje strona licencje.polsat.pl?

Pliki cookies używane w ramach strony licencje.polsat.pl zostały podzielone na kategorie:

Sesyjne pliki cookies

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji.
Służą one do:

Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:

Zewnętrzne pliki cookies

Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez Telewizję Polsat, m.in. w ramach strony licencje.polsat.pl służą do dostarczania firmie badawczej danych o ruchu na stronie.

Dowiedz się więcej o tym, jak działają ciasteczka i sprawdź, do czego służą. Odwiedź stronę Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych. Administratorem danych osobowych klientów jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, o kapitale zakładowym 236 946 700,00, W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej licencje.polsat.pl. Możliwy z nami jest również kontakt: e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl.
Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu umożliwienia im uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie 44 Gali Konferencji Sztuk Walki, która odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Ergo Arenie w Gdańsku („KSW 44”) oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych i weryfikacji prawidłowości korzystania z udzielonego zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1lit. f RODO.
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha