licencje.polsat.pl

Rejestracja

By móc przystąpić do procesu zawierania umowy współpracy z Telewizją Polsat w ramach publicznego odtwarzania wybranych eventów Telewizji Polsat Sp. z o.o, należy założyć konto użytkownika.
minimum 6 znaków
Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych.
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha