licencje.polsat.pl

Zezwolenie na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017

Telewizja Polsat Sp. z o.o. dziękuje za zainteresowanie zakupem zezwolenia na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017.

Sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 została zakończona.

Sprawdź, gdzie można obejrzeć LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 na żywo (autoryzowane punkty).

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych.
W imieniu Telewizji Polsat Sp. z o.o. obsługę Klienta prowadzi Cyfrowy Polsat SA z siedzibą w Warszawie.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerami telefonów 801 005 511 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222 127 115 (dla połączeń z telefonów komórkowych) lub pod adresem mailowym obslugalicencji@cyfrowypolsat.pl. (Czynne w dniach 10.08.2017r. - 18.09.2017r. w godzinach: 10:00-18:00, w dni meczowe 8:00-24:00).
*Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha