licencje.polsat.pl

Zezwolenie na publiczne odtwarzanie KSW 40

Telewizja Polsat Sp. z o.o. dziękuje za zainteresowanie zakupem zezwolenia na publiczne odtwarzanie gali KSW 40

Sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie gali KSW 40 została zakończona.

Sprawdź, gdzie można obejrzeć KSW 40 na żywo (autoryzowane punkty).

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych.
W imieniu Telewizji Polsat Sp. z o.o. obsługę Klienta prowadzi Cyfrowy Polsat S.A z siedzibą w Warszawie.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią doradczą pod numerem telefonu 801 005 511* (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222 127 115* (dla połączeń z telefonów komórkowych), a także drogą elektroniczną na adres mailowy: obslugalicencji@cyfrowypolsat.pl. (Czynne od poniedziałku do soboty, w dniach 16.10.2017r. - 6.11.2017r. w godzinach: 14:00-22:00, w dniu 22.10.2017r. od godziny 10:00 do zakończenia transmisji z gali KSW 40)
* Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha